ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
                     
 more_detail   
ติดตั้งป้ายไฟส่องทางออกและตู้ไฟฉุกเฉิน
                   
 more_detail   
งานจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  รอบบริเวณทำเนียบรัฐบาล
 more_detail   
ติดตั้งตู้ MDB พร้อมซ่อมแซมแผงจ่ายไฟฟ้าย่อย
 more_detail   
ระบบกังหันลม และระบบโซล่าเซลล์
 more_detail   
งานปรับปรุง ระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ
 more_detail   
งานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ บริเวณสะพานพระราม 8
 more_detail   
งานจ้างเหมา จัดหาและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด ซีซีทีวี.
 more_detail   
งานจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  รวมอุปกรณ์การทำงาน จำนวน 19 กล้อง
 more_detail   
งานจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  พร้อมอุปกรณ์การทำงาน บริเวณโดยรอบวัดไตรมิตรวิทยาราม
 more_detail   
งานจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บริเวณอาคารจอดรถยนต์ลานคนเมือง และรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 more_detail   
งานจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ภายในสวนหลวง ร.9
 more_detail   
งานจ้างเหมาอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (การปรับภูมิทัศน์เมืองบริเวณรอบอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน) กิจกรรมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 more_detail   
งานจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ซีซีทีวี.
 more_detail   
งานจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ซีซีทีวี.
 more_detail   
งานจ้างเหมาจัดซ่อมระบบโทรทัศน์วงจรปิดและสายเคเบิลเส้นใยนำแสง
 more_detail   
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง ณ สนามบินบ่อทอง  จังหวัดปัตตานี
 more_detail   
งานปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าบ้านพักเขต ๓ (โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช - บ้านพักเขต ๒)
 more_detail   
งานปรับปรุงไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ บ้านพักเขต ๑, เขต ๒ (บ้านเดี่ยว  ซอย ๕ - ๘)
 more_detail   
งานจ้างเหมาเชื่อมโยงและติดตั้งศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 more_detail   
งานจ้างเหมาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งอัจฉริยะและระบบควบคุม (ITS) โครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT)
 more_detail   
งานจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง
 more_detail   
งานปรับปรุงไฟฟ้าอาคาร
 more_detail   
งานปรับปรุงไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ บ้านพักเขต ๑, เขต ๒ (บ้านเดี่ยว  ซอย ๑ - ๔)
 more_detail   
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ( ฝ่ายมัธยม )
 more_detail   
ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างแบบประหยัดพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน
 more_detail   
งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร
 more_detail   
งานปรับปรุงซ่อมแซมสาย FIBER OPTIC
 more_detail   
งานรื้อย้ายและติดตั้งระบบล่อฟ้า
 more_detail   
งานติดตั้งเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องอัตโนมัติ (UPS)
 more_detail   
ติดตั้ง  FIBER  OPTIC  PATCHCORD  
 more_detail   
ติดตั้งตู้ MDB เดินสายเมน พร้อมติดตั้ง WIRE WAY
 more_detail   
ติดตั้ง EMERGENCY LIGHT
 more_detail   
 
    314/337 Ratautid 48, Ratautid Rd.  
Sansab, Minburi, Bangkok 10510 Thailand. HOME ABOUT US OUR SERVICE OUR CLIENT CAREERS CONTACT US LOGIN